Моето първо докосване до „Семейните констелации“

Едно интервю с Татяна Маркевич – дипломиран фасилитатор по Системни Фамилни констелации, консултант-терапевт по позитивна психотерапия, Рейки мастер.

За пръв път се докоснах до метода „Семейни констелации“ на семинар през 2005 год. Впечатлението беше на объркване и шок, но ме привлече и нещо много, много близко.

За миг имах усещането, че ще получа отговор и яснота на много мои наболели проблеми и въпроси… И ги получавах, стъпка по стъпка…

Пожелах си да срещна моите учители, които да ми предадат своя опит и знания …и ги срещнах… Последва обучение, много работа, четене и мистерията започна да се сменя с осъзнаване, приемане и разбиране на законите, които движат всяка система, законите на любовта.

Всеки път, когато работя в група или индивидуално знам, че се докосвам до много, много специална част от живота и съдбата на участника. И го правя с респект и уважение към семейната история, а в замяна получавам ценен опит да разгадая  себе си и света около мене.

Моето първо докосване до „Семейните констелации“

Кой е Берт Хелингер и метода „Семейни констелации“?

Търсейки най-ефективната психотерапия Берт Хелингер, създава интересен холистичен метод (constellation – съзвездие), основан на дълбочинните връзки на любовта и деформациите. Ползва познанията и опита на редица психотерапевти, изследващи законите на управлението на семейната система.Бързите резултати, които постига са рядкост в сферата на обичайните психотерапии и отиват много по-дълбоко от рационалния ни разум.

Кой принадлежи към семейната система?  

Всеки от нас (осъзнато или не) е свързан дълбоко с родителите си, с предците си, с техните чувства, емоции и енергия – и положителни и отрицателни. Всичкичленове,дори и тезикоитолипсват (починали,напуснали, абортирани деца, насилници и насилвани), присъстватенергийно в системата и оказватвлияниенаостаналитечленове с технитегрешки, поведение, мироглед, успехи и постижения.

Семейните констелации показват колко силно сме свързани с членовете на нашата семейна система, със съдбата на хората, които й принадлежат.

Какво включват базисните закони и какви последствия имаако се нарушат?

В основата на метода лежат базисни закони, които управляват всички семейни системи, еднакви за всички култури, които Берт Хелингер формулира като законите на ЛЮБОВТА:

Закон за принадлежността. На всеки един в семейната система се полага определено място в нея и има право да бъде там. Никой в системата не може да бъде определян като по-добър или по-лош, защото той е частот семейната система. В момент, в който на някой му бъде отнето правото на принадлежност в семейната система, се извършва нарушение на правилото и това има съществени последици за цялата система.

Закон за свещения ред (за йерархията). Всеки в семейната система заема точно определено място спрямо останалите в зависимост от момента, в който е влязъл в семейството. Никой друг не може да заеме това място. Родителите идват преди децатаси, първороднотодете e преди второто и т.н. Така е и в служебната йерархия. Новодошлият не може да се постави на мястото на този преди него, това също води до сериозни последици, решаващи успеха или неуспеха.

Закон за равновесието. Всички сме изцяло отговорни за това, което правим. Каквото и да направи някой от системата, то има ефект върху цялото. Ние имаме влияние върху това, което става около нас и сами сме повлияни от него.

И ако тези закони са нарушени, то отвъд собствения живот на дадена личност друг от по-късно поколение, спазвайки семейната лоялност, може да поеме „сценарий” от по-възрастен роднина и го изживява като свой, без да го осъзнава и подозира.

Какви проблемни теми могат да бъдат поставяни за разглеждане?

В това огромно хранилище на събития, чувства и заплетени съдбитемите, които разглеждат констелациите могат да се обобщят така:

  • партньорски отношения;
  • отношения родители – деца;
  • здравословни проблеми;
  • емоционални проблеми – страх, депресии, тревожност и др.;
  • консултации при конфликтни отношения в бизнеса;
  • вземане на важни решения.

Как работи методът?

Когато се работи в група, заявилият тема избира представител за човека, който е част от семейната система и ако има неговото съгласие го разполага според усещанията си в кръга, оформен от групата. Самият заявител се явява наблюдател. По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика, за която никой не е предполагал, че съществува.Така се виждат и осъзнават връзките между членовете в семейната система, излизат на яве корените натежки и проблемни ситуации в живота, стават явни и ясни някои заплитания.

Разбира се, могат да се правят и индивидуални констелации, където се работи с фигурки, листа или други материали по преценка на фасилитатора.На деца до 18 могат да се поставят констелации само в присъствието на родителите.

Как се работи в група?

Присъствие в група, без поставяне на лична тема, наблюдавайки констелациите на други участници. Дори и така, случващотосе в работата на другите винаги въздейства и докосва проблеми, които дори и не са подозирани.

Участие като представител в констелацията надруг участник, поставил тема. Като представител, преживяванията често са изключително интензивни и трансформиращи, по-силни от всичкодруго в тази работа.

Поставянето на лична тема заработа. В този случай представители от групата участват в семейната констелация, а заявилият темата следи какво се случва. Ако фасилитаторът прецени, може да покани в определен момент заявилият темата да влезе в констелацията.

Важно!!! За да се създаде психологически защитено пространство за работа в групата, всеки участник се ангажира с декларация за конфиденциалност, която задължава всеки да споделя само лично преживяното (като емоция) в групата, ноне и информацията предоставена от останалите участници.

Необходима ли е предварителна подготовка за участие?

Добре би било участниците, които ще заявят тема за констелационна работа да имат информация за рожденото и настоящето семейство. Ако липсва такава, то това не значи, че не може да се постави констелация.

Колко сесии са нужни, за да има ефект?

Ефект винаги има и при това директен. А като време на проявление  е много индивидуално. За някой това може да е моментално или в рамките на същия ден, а за друг може да отнеме седмици и месеци. Много участници споделят за напълно удовлетворяващи ефекти от една единствена констелация, без необходимост работата да продължава във времето. Други са вдъхновени да продължат работа със семейната система си чрез констелации и върху други теми на своя живот. Методът е силно въздействащ, като влиянието му се усеща в цялата система. Възстановявайки и укрепвайки връзката с родителите и предците си, се учим как да получаваме подкрепа и да черпим от силата, идваща до нас през поколенията.Така на свой ред създаваме пълноценни връзки и да даваме безусловна любов на своите деца и партньори.

Колко време продължава констелацията?

Констелациите могат да продължат и повече от един терапевтичен час (60 мин.), но това зависи от поставената темата, която ще се разглежда и какво още ще се прояви по време на работата. Това е процес, който е повлиян от движението на Душата (както го нарича Берт Хелингер) и това е извън нашите представи, а в Душата и в подсъзнанието времетраенето на трансформациите е различно.

Вместо заключение

Родени сме в сърцето на една сложна мозайка, съставена от успехи, радости, трагедии, съжаления, раздели, изневери,недоизказани думи, тайни…в един лабиринт, където семейната история на всеки един от нас е преплетена една с друга. Няма перфектно семейство. Всяко има своите драми, тайни и теми-табу, а те оказват влияние върху цялото – семейната система.

И всеки от нас, независимо от произхода и културата си има и майка и баща, които принадлежат към друга система, а тя към друга…

Променяйки себе си, променяме и живота си към по-добро. Юнг казва:„Който търси извън себе си, сънува; който търси в себе си, се пробужда“.

Холистичен център „Хомеоарт” 10.10.2016 г.

Моля, споделете с ваши приятели: