Диагностика

Микроскопски анализ на жива капка кръв

Микроскопски анализ на жива капка кръв

Холограмата в една капка кръв- иновативен метод за наблюдение на живата хомеостазата! ...
Хомеопатичен преглед и биорезонансна диагностика  -Биофилия тракер

Хомеопатичен преглед и биорезонансна диагностика -Биофилия тракер

Биорезонсната диагностика в съвременните условия е част от ново направление в медицината известно като информационна медицина ...
Електро-акупунктура по метода на Фол (ЕАФ)

Електро-акупунктура по метода на Фол (ЕАФ)

Методът Електро – акупунктура по Фол /ЕАФ/ се осъществява с електронен апарат ...
Диагностика с квантов биорезонансен анализатор

Диагностика с квантов биорезонансен анализатор

ио Скенер тестът е подходящ за всички, които се грижат за своето добро здравословно състояние ...
Цялостна диагностика с биорезонансна апаратура и квантов анализатор

Цялостна диагностика с биорезонансна апаратура и квантов анализатор

Комбинацията на двете диагностики дава цялостна информация и насока за нивото на здраве ...