МАНДАЛАТА В ПОМОЩ НА ВЪТРЕШНАТА ХАРМОНИЯ И ЦЯЛОСТНОСТ

Великите умове и мандалата.

„Всяка сутрин рисувах в тетрадката си мъничък кръг – мандала, която в този момент отговаряше на моето вътрешно състояние. Тези рисунки ми даваха възможност да видя какво става с психиката ми ден след ден.“ Карл Юнг, „Червена книга“

Така известния психоаналитик Карл Юнг описва работа с мандали като моменти на интензивно личностно израстване и постигане на психически баланс.

МАНДАЛАТА  В ПОМОЩ НА ВЪТРЕШНАТА ХАРМОНИЯ И ЦЯЛОСТНОСТ

 

Мандалата в помощ на креативността и личната трансформация.

В превод от санскрит МАНДАЛА означава „кръг“, „център“, а кръгът е хармония.

Обикновено мандалите са изобразени с кръгли или подобни на кръг елементи, символизиращи безкраен цикъл от раждане, смърт и прераждане. Това е универсален инструмент за работа с психиката, идващ от самия дизайн на мандалата (кръг, център, точка), където човек символично изобразява важни за него образи в този момент от живота му.

Целта на мандалата е да помогне на креативното полукълбо на мозъка да прояви закодираните творчески заложби. Работещият с мандали обикновено преминава през различни състояние, където цветовете и формите му „съдействат“ да научава все повече за себе си по пътя на личната трансформация.

 

Това е прекрасен инструмент за работа с бърнаут синдром и паник атаките, които са „бич“ в сегашната реалност. Ако работата с мандали стане практика, то това овладява и трансформира напрежението от ежедневието. Така се подобрява концентрацията, мисленето и развитието на интуицията. Чрез работа с мандали се изработва естествено чувство на радост, доволство, спокойствие. Култивират се прецизността, формата, красотата, цветът, баланса.

 

Важно!!!

Затова когато работите с мандали или избирате такива, те трябва да ви харесат, да действат хипнотично, да отвличат мислите ви от ежедневните проблеми, да ви пренасят в друга по-висша реалност.

Ако чрез работа с личната мандала гледаме света вън и вътре в нас, ще видим невероятно разнообразие, защото мандалата се явява космическа диаграма на духовната цялост, защото тя е вселена – тя е микро- и макрокосмос, обединени в едно.

Остава да си го позволим!!!

 Татяна Маркевич – терапевт фамилни констелации

Моля, споделете с ваши приятели: