Неврографика – мислим визуално

Неврографиката е метод, който съчетава графични техники и рисуване, които позволяват на човек да взаимодейства със себе си, със своята среда и света като цяло.

Подсъзнанието не използва думи. Вместо това то работи с  картини и образи. В подсъзнанието си осим огромна информация, но как да стигнем до нея? Забелязали ли сте, че все пак отговорите, кото понякога идват от там никога не идват във вид на словесна инструкция.Методът на неврографиката е съвременен терапевтичен подход за формулиране, задаване и разкриване на смисъла на задачите и други теми чрез прехвърляне на графични изображения върху лист хартия с помощта на финната моторика.Странното име на метода е синтез на понятия, свързани с висшата нервна дейност (невро) и възпроизвеждането на зрителни образи в чертеж (графика). Оригиналното име е нейрографика и създател на метода П.Пискарев.

Същността и значението на тази техника може да се разглежда като желанието на човек да визуализира образи на своите състояния, проблеми, картини на света, почувствани и „въведени“ във вашата телесна система, за да им даде визуално представяне.

Неврографика - мислим визуално

На какво се основава неврографиката?

Методът се основава на синтеза на идеите на Юнг, теорията на гещалт терапията и теорията на морфогенетичното поле. Ако се запитате какво е неврографика, тогава е най-подходящо да си припомните познатия на много от нас навик в моменти на силно напрежение, свързано с решаването на сложен проблем, да рисувате кръгове, триъгълници и дори триизмерни фигури.

Неврографията като коучинг техника се основава на систематизирането на визуални образи, които въвеждаме в рисункатаа по време на формулирането и решаването на сложен проблем. Какво знаем от собствен опит и изследванията на психолози?

  • Всеки човек създава своя собствена картина на света – това е отражение на заобикалящата реалност в съзнанието, интерпретация на реалността на когнитивно и емоционално ниво.
  • Нашето подсъзнание работи с образи, звуци, аромати и още от детството ни това остава в нас за цял жвот.
  • Визуалните образи остават едни от основните при създаването на собствена картина на света! Те отразяват дълбоките връзки между невроните, чиито „полета” създават пространство за взаимодействие, образуват сложни системи от сигнали, които изграждат нашето съзнание и образ ни за света в него.
  • Пренасяйки тези изображения върху лист хартия, човек получава възможност да види как неговия проблем се изразява в прости изображения – кръгове, триъгълници, квадрати и невролинии.
  • В процеса на рисуване„образа на проблема“с графични символи, получаваме представа за него като система от въпроси и отговори. Известно е, че правилната формулировка на въпроса е половината от решението на сложен проблем.
  • Много често в процеса на рисуване излизат и отговорите като инсайти, картини, звуци и други.

Неврографиката е метод за решаване на сложни проблеми чрез въвеждането им в подсъзнателната сфера, позовавайки се на визуални образи, които характеризират ситуацията.

Ако сте извадили проблема от зоната на постоянно интензивно мислене, тогава подсъзнанието ефективно ще го опише със свои собствени символи и ще намери решения, които просто не са ви хрумвали преди поради фиксация върху стандартни въпроси и отговори.

Нейрографиката е визуален начин на мислене.

Каква е ползата от нейрографиката? Сравнително непозната още нейрографиката се използва в различни направления. От терапия, коучинг до чист арт. Ние съчетаваме интегративния подход към здравето с вариахт максимално бързо да помогнем на човека. Не забравяйте, че 90% от заболяванията отначало са психосоматични! А нейрографиката е бърз метод да се достигне до причината и начина за решение.

Какво ще получите? Картината на проблемите и тревогите ще ви се яви като логично свързана система от въпроси, всеки от които има свой отговор. Вашето подсъзнание ще намери отговори, ако започнете да поставяте въпроси на хартия, без да се опитвате да се фиксирате върху проблема, постоянно да мислите за него.

Индивидуални коучинг консултации с неврографика и терапията на д-р Бах с д-р Весела Балтова. Запитване на контакти.

Моля, споделете с ваши приятели: