Доц. Таня Маркевич – психолог

Доц. Таня Маркевич - психологФасилитатор по системни фамилни констелации. Доцент в Международен Славянски Институт. 

Таня провежда сесии и индивидуални консултации по метода на фамилните констелации и нейрографика.

Завършва „Българска филология, втора специалност „Руски език“ към СУ „Св.Климент Охридски“, квалификация по “Специална педагогика – Педагогика за деца с невросоматични заболявания” към СУ “Св.Климент Охридски”, “Индивидуално, семейно и групово консултиране” към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, „Управление персонала с основами трудового права“ към Международен Славянски Институт.

Завършва обучение по Системни Фамилни Констелации (по метода на Берт Хелингер) и обучение по Позитивна психотерапия – Германия (филиал София). Член на управителния съвет на “Българска Асоциация по Системни Констелации (БАСК)”. Член на сдружение „Екип Креатив“.

Рейки-мастер по Традиционно Рейки и Теате Рейки. Води обучения по Рейки и прилага в консултирането Рейки-метода.

Води групи и консултира индивидуално, ползвайки метода на Берт Хелингер “Фамилни констелации”, техники от семинари и тренинги за себепознание, позитивна психотерапия и Рейки-метода.

За контакти и записване на час за консултация Център Хомеоарт- Контакти