Теате Рейки

Теате Рейки и неговата истинска история

Края на 19 и началото на 20 век Япония е управлявана от император Мейджи –  времето на синтоизма. Традиционна религия, която обожествява човека, природата и нейните закони. Котодамите (част от синтоизма) включват  хармонизиране и фиксиране на потока енергия във всичките й форми. Микао Усуй, изповядващ тази религия, познава принципите на звукоизвличане (лит. японски котодами) и нарича това учение за работа с котодамите – „Метод за Постигане на Лично Съвършенство“(МПЛС).

1923 год. – Япония е засегната от голямо земетресение, много са ранените. Морският офицер Чуджиро Хаяши се обръща с молба  към учителя си Микао Усуй методът  МПЛС да намира по-бързо приложение при оздравителните процеси на болните, защото  състоянието им не винаги предполага използването на  котодами. Микао Усуй  и  Тосихиро Егучи приемат присърце молбата и  включват при обучението в  МПЛС  калиграфско изображение на котодамите. т.е. Рейки Символите, които днес са известни на всички, обучавани в системата.

Крис Марш, професионален музикант и културолог,  повече от 20 год. периодично е пътувал до Япония, изучавайки и обучавайки се в изкуството на самураите. През юни 2000 г.се среща със Сузуки сан, 107-годишна монахиня, роднина  и ученичка на Микао Усуй, която му предава цялата информация за МПЛС. В продължение на година К.Марш се среща с още 11 живи ученика на Микао Усуи (най-възрастният е бил на 111 год.) за потвърждение на  съществуването на метода.

На конференция по Рейки във Флоренция, 2001 г., чрез Крис Марш и Ендрю Боулинг светът научава за „Метода за Постига на Лично Съвършенство“, включваща  работа с котодами и Рейджу инициация.  Методът е наречен „Усуй Теате“ от уважение към Микао Усуй. Но „Рей“ и „Дама“ (кото/дама) са синоними, а „Рейки“ техниката вече е добила своята популярност. Затова по-късно техниката става известна като „Теате Рейки“. Така (според Франк Петер) отразява по-точно и разбираемо за западния свят това, което е преподавал Микао Усуй.

Що е „котодама“ – Терминът „резонанс“ е познат на всички. Два звука резонират един с друг. Като пример можем да вземем всеки струнен инструмент. Когато две струни са настроени на един и същи тон, докосвайки едната струна, другата също започва да вибрира. В това се състои феноменът на резонанса. Същият механизъм действа и в  тялото ни на всички нива: физическо, етерно,  емоционално, ментално и духовно.

Преди векове този резонанс са използвали така наречените „хранители на свещените звуци“. Те са били в състояние да спрат войска на разстояние,  да призоват дъжда, да укротят вятъра, да лекуват. В бойните изкуства владеене на звуковете и резонирането им е известно като работа с котодамите. Днес доказателство са  най-вече  безконтактни боеве в Айкидо.

Класическите синтоиски котодами са 50. Котодами наричат срички, състоящи се от един гласен и съгласен звук. Звуците възникват в резултат на колебанията на гласовите връзки в гърлото, образувайки звукови вълни. Разпространявайки се в пространството те влияят на околната среда: човек, животни, растения. Всеки звук оказва на организма определено въздействие. Така в нетрадиционната медицина се лекуват много заболявания. Пример: в йога практиките се пеят мантри, където свещените звуци се намират в особени позиции. От 50 чисти звукови котодами са образувани множество думи. Всяка дума или сричка носи в себе си съзидателна функция – взаимодействие на звука с човека (тяло и психика).

В котодамите се използват три основни принципа на звукообразуване:

  • Ана – универсален ритъм, първичната вибрация, тук се отнася тишината
  • Мана – това е звуков ритъм, който лежи в основата на мисленето
  • Кана – звуков ритъм, който е проявление на словото

                                    тишина – мислене – слово  (звук)

За разлика от различните религии и философски школи, звуците са съществували и ще съществуват вечно и това, което Природата е заложила в тях на практика продължава да оказва своето въздействие във всеки миг от живота ни.

Успех на всички, търсейки път към себе си и желанието да открият собственото звукоизвличане от КОТОДАМИТЕ  чрез „Теате Рейки“.

 

Татяна Маркевич, Рейки Мастер и  Теате Мастер

 

Литература:

  • Бронуин, Франс Стийн; Рейки енциклопедия;
  • Дмитриева,Ирина Владимировна, Рэйки – искусство исцеления руками;
  • Петер, Франк; Огънят на Рейки;
  • Стивънс, Джон, Свят на омиротворение (Биография на Мирохей Уешиба. Основателят на Айкидо);
  • Материали от интернет;

Моля, споделете с ваши приятели: