Бахови цветни есенции и техните приложения

Есенциите от цветята на Бах са групирани въз основа на типа и настроението на личността. Всяко от 38-те лекарства може да бъде лекарство за настроението, което означава, че всеки, независимо от типа на личността си, може да се почувства обхванат от специфично настроение (страх, съмнение, ревност, гняв).

Средствата, които описват типовете личности, ни дават представа за това как хората реагират като цяло или доста често, когато нещата се объркат. След като се разпознаем в един от лековете на д-р Бах или средства за защита, можем да видим кои сме, кои са слабите ни места и какво можем да подобрим. Ако нетърпението е една от нашите черти на личността и сме го проявявали много кратно в живота си, това ще е причина за различни вътрешни дисбаланси и можем да го преодолеем.

По много причини д-р Бах никога не е направил окончателен списък с лекарства, които отразяват типовете Личност. Работейки с хора, всеки, който върши подобна работа знае, че  всичко е възможно и винаги има изключения. Винаги ще се появява човек, който не отговаря на посочения профил.

Ето седемте групи емоционални състояния, в които е обединил своите пекове д-р Бах

  • Страх
  • Самота
  • Свръхчувствителност към влияния и идеи
  • Отчаяние и безнадеждност
  • Несигурност
  • Липса на интерес към настоящото
  • Прекалена загриженост за благото на другите

 Седемте групи лекарства и техните ключови симптоми

На същия принцип са създадени различни системи от съвременни цветни есенции.

В Център Хомеоарт може да откриете

Австралийските есенции и Калифорнийските цветни есенции 

Австралийски

Роза

Работим с различните системи според индивидуалните нужди на човека.

Сертифициран Бахов терапевт с многодишен опит като холистичен лекар.

Цена на консултацията 65 лв. – с включена първоначална комбинация.

 

Моля, споделете с ваши приятели: