Биорезонансна терапия

Какво е здравето? Това е правилно протичане на жизнената енергия в тялото. Какво е болестта?  Това е друг вид енергия, която не протича по правилния начин и блокира жизнената сила, което се изявява като различни симптоми, болки, дискомфорт, секрети, настроения, безсъние, стрес и други.

Всичко във вселената е съставено от малки частици, които трептят , вибрират и така създават електромагнитно поле около себе си. Ние живеем във вселена пълна с електромагнитни вълни и нашия организъм също се управлява от такива. Без тази енергия живота е невъзможен.

Биорезонансната терапия (БРТ) се отнася към алтернативните методи за лечение и намира все по-широко приложение. Това е неинвазивен и безопасен начин за лечение на заболявания, предизвикани от патогени като паразити, гъбични и бактериални инфекции, вируси както и корекция на дейността на различните органи и системи, без употреба на лекарствени препарати с нежелани странични ефекти върху организма.

БРТ терапия нормализира енергийните дисбаланси в организма и отстранява скритите причини за болестите. Засилва се имунната система и се стимулират саморегенериращите се механизми в организма.

Биорезонансната терапия е добре да бъде предшествана от с биорезонансна диагностика, която дава информация за моментното здравословно състояние на организма по органи и системи, отчита състоянието на стомашно-чревния тракт и другите системи с хронични проблеми, дава наличието на патогени (вируси, бактерии, плоски и кръгли червеи, гъбични и едноклетъччни паразити) и енергийно състояние общо и на енергийните центрове.

Диагностиката може да бъде извършена с един или два вида апаратура според необходимостта и преценката на лекаря. Точността на резултатите по литературни данни е до 96%.

Принцип на БРТ

БРТ въздейства не на химичните процеси както медикаментите (те са вторични), а на биополето чрез електромагнитни вибрации, присъщи за всички органи и системи в тялото на човек. Целта е те да се върнат към здравословна честота на функциониране. Така се нормализират нарушените функции на тялото, което е и болестта. Въздействието е както на клетъчно ниво, така и на ниво органи, системи, на практика върху целия организъм. Биорезонансното въздействие може да бъде насочено както към неутрализиране на патологичните вибрации (потискане с противополижните), така и към възстановяването на физиологичните колебания, нарушени при патологични състояния. Използват се електромагнитните трептения от самия пациент, като информация за лечение на заболяванията му.

Основната идея за прилагането на биорезонанс в медицината е, че при правилен подбор на честотата и формата на лечебното (електромагнитното) въздействие може да бъдат засилени нормалните (физиологичните) или да бъдат намалени, елиминирани патологичните колебания в човешкото тяло.

Енергийните честоти на здравия човек имат различна структура от тези на нездравия. Стресовите фактори натрупани в тялото на човек променят неговите честотни вибрации. Това нарушава нормалните енергийни потоци в тялото ( аура, енергийно тяло), които са единна система и предизвиква симптоми и болести. Има много научни изследвания вече, които показват как патогените и токсичните, вредни вещества за тялото могат да бъде елиминирани чрез изпращане на обратни на техните трептения. Всичко което поемам като храна, вода, токсини, тежки метали от околната среда, и други има своя уникална електромагнитна карта, върху която от позицията на квантовата физика може да бъде въздействано. При промяна на енергийното поле на човека, се променя възприемчивостта към болести, патогени, повишава се самочувствието и състоянието на здраве.

Противопоказания за БРТ

-наличие на бременност

-нарушения в кръвосъсирването

-епилепсия

-психически заболявания

-индивидуална непоносимост към електромагнитни влияния

Важно! При деца под 1 година, протезирани и трансплантирани лица, както и хора с доброкачествени или злокачествени образувания приложението на биорезонансната терапия е допустимо, но под лекарски контрол.

При нас може да използвате професионална Биорезонансна апаратура от висок клас, съчетана с холистичен детокс и биоактивни добавки предписани от лекар специалист.

Цена на процедурата- 20 лева, курс от 10 процедури- 180 лв.

Продължителност на терапията 6- 14 процедури.