Д-р Весела Балтова – хомеопат, нутрициолог

Д-р Весела Балтова - хомеопат, нутрициологКласическа хомеопатия, ХДТ терапевт, Биорезонансна диагностика, Нутриционист, консултант Аквасорс, Шуслеров и Бахов цветотерапевт.

Д-р Весела Попова е завършила медицина в I.M. Sechenov Moscow (MMA), след което работи като педиатър и специализира клинична лаборатория. Има европейска диплома по хомеопатия на Европейския комитет по хомеопатия. Завършила е курсовете на Лондонския хомеопатичен колеж /LCCH/, ЦОРХ и Международната Академия по Класическа Хомеопатия в Гърция, ръководена от проф. Г. Витулкас. Дипломиран лекар към School for human Chemistry, HDT на Тон Янсен за Хомеопатична детокс терапия. Практик ТЕС и Пренареждане на матрицата.

Продължава да присъства на семинари и научни конференции в страната и чужбина. Посещавала е лекционни курсове и тренинги на редица международни лектори в България, Индия, Франция и др. Започва да практикува хомеопатия от 1999 г. Член е на Световната лига по хомеопатия и на Асоциацията на лекарите-хомеопати в България.

В работата си използва комплексен подход, включващ и други алтернативни лечебни методи – акупунктура, цветотерапия по д-р Бах, холистичната нутриционистика и др. Използва биорезонансна диагностика и  хомотоксикология с ново поколение апаратура, според индивидуалното състояние и потребности на пациента.

Прави специализирани консултации на жива капка кръв (Darcfield microscopy), Aquasource- консултант. Цялостна профилактика, лечение и възстановяване след продължително натоварване и боледуване чрез детоксикацията, хранителната терапия и използване на биологично активни добавки.