Тета Психология и Регресивна хипнотерапия

„Тета Психология™е услуга предлагана от Роксана Бънъцяну-клиничен психолог, сертифициран ThetaHealing® терапевт, сертифициран хипнотерапевт по метода на Долорес Кенън, QHHT®.

През 2000 година Роксана, завършва магистратура по Клинична и Консултативна Психология и Социална Психология в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. През 2004-2007 завършва специализация по Краткосрочна Ориентирана към Решения Терапия в Университета на Торонто. През 2009 година завършва втора магистърска степен по Когнитивна Невропсихология и Рехабилитация в Бирмингамския университет във Великобритания.
През 1999-та година, Роксана завършва Класическа Хомеопатия към Лондонския Колеж по Класическа Хомеопатия и Ароматерапия към Международната Федерация по Ароматерапия.

Тета Психология и Регресивна хипнотерапия

От 2002 до 2007 година живее в Канада, където работи в две от най-големите медцински и психиатрични болници в областта на наркоманиите, поведенческите зависимости и психичното здраве (Centre for Addiction and Mental Health и University Health Network). През 2005 е наета от учебната болница на Университета на Торонто да създаде иновативна програма за амбулаторно лечение на хора със зависимости, която е нова за провинция Онтарио. Програмата е успешно създадена и функцонира и до днес с изключителен успех.

През 2000-2001 година прекарва 5 месеца в Индия, където изучава традиционно Усуи Рейки и Сидха Лечение (традиционна индийска система за енергийно лечение и въздействие), кристалотерапия и медитация. През 2016-та година посещава курс по Поа (Phowa) в Стокхолм, Швеция, воден от Гарчен Ринпоче и през 2017-та година втори курс по Поа в Бодгая, Индия, воден от Аянг Ринпоче. Поа е практика от Ваджраяна Будизма и може да бъде описана като метод за съзнателно преминаване през смъртта и контрол над съзнанието в процеса на умиране и след това. ​

През 2017-та година Роксана става сертифициран терапевт по QHHT®)-Quantum Healing Hypnosis Technique, метод за хипнотична регресия създаден от Долорес Кенън. През 2018-та завършва трите основни нива на ThetaHeаling®), методът на Вайана Стайбъл за духовно лечение и е регистрирана като сертифициран терапевт. Подходът ѝ включва техники от психотерапията и методи за духовно лечение, целящи повишаването на осъзнаването и вътрешно развитие. Роксана Бънъцяну практикува в София.​

Индивидуалните сесии са с продължителност между 1-1.5 часа

Подходът, комбинира методи от психологическото консултиране, Тета Лечението и Хипнотичната Регресия. Тета Психологията е приложима при всички затруднения, които срещаме в живота си–физически или емоционални,  както и различни житейски проблеми и кризи. Подходът е комбинация между психологически и духовни методи за диагностика и лечение. Изискване за провеждане на терапията е вяра в Създателя на Всичко Което Е–Бог. Не е необходимо да принадлежите към определена религия, единствено е нужно да приемате наличието на Висша Сила, която е създала нас и вселената.

Тета Психологията разглежда както нашата собствена психична реалност, така и духовните светове и въздействието, което те имат върху нас. Взима се предвид също родовата история и обремененостите, които родът носи и е предал на Вас. Важен аспект е също собственият Ви минал опит от настоящето и от минали прераждания, и травмите и кармата, които носите и оказват влияние върху живота ви сега. Повече за метода може да намерите тук: https://thetapsychology.weebly.com

За записване на часове в Център Хомеоарт – тел. 02 8208191

Област за прикачени файлове