Семейни констелации

Терапевтичен семинар по Фамилни констелации

На 11.02.2017 от 9:30 до 17:00 

Татяна Маркевич

/дипломиран фасилитатор по фамилни констелации/

За метода :

Немският психотерапевт Бeрт Хелингер (основател на метода)  разглежда индивида като част от по-голямо цяло – фамилната система.

Той формулира два Закона, които се подчиняват на Любовта и Фамилната Съвет, валидни в: професията, здравето и за всички успехи и неуспехи.

  1. Всеки има еднакво право на принадлежност във фамилната система.
  2. Всеки има полагащото му се място в системата, което зависи от времето на влизане в нея. Тук съществува правилото на йерархията.

Какво се постига:

С помощта на Фамилните констелации серазкрива  как енергийното поле се влияе от поколенията в семейството.

Как се постига:

В зависимост от заявения проблем,фасилитаторът(с помощта на представители в групата) на терапевтичния семинар подрежда фамилната система.

Чрез изследване и структуриране на енергийния баланс в семейната линия и връзките между членовете от фамилията се помага за възстановяването на цялата система.

Кога:

  • Семинарът ще се проведе на 11.02.2017г. през уикенда от 9.30 до 17.00 часа.
  • Записване и въпроси на e-mail: office@homeoart-bg.com

Цена на семинара: 70 лв.

  • Местата са ограничени. Моля да заявите участието си предварително. фамилни констелации