РЕЙКИ не е мистика!

Това е нещо все по-разбираемо и ценно в наши дни!

На 22.04.2018 г.от 15.00 до 17.00 часа екипът на „Хомео Арт“ стартира проект за ежемесечни срещи под наслов: “Енергията Рейки – хармония, баланс, интеграция“.

На първата среща ще дискутираме върху темата: „Рейки като път и Рейки като философия“. Всички, които практикуват и са усетил благотворното и лечебно влияние на енергията Рейки, да заповядат. Да се чувстват поканени и всички, за които Рейки е нова информация.

Обещаваме, че взаимно ще се изненадваме приятно. Ще търсим общото и разликите между отделните духовни и енергийни практики.

Чакаме Ви настроени по Рейкистки !!!

Срещата е отворена, но местата са ограничени и моля да ни пишете или се обадите предварително!