Курс по Хомотоксикология

Лектор: д-р Георги Макавеев

Месец март и април на следните дати:

  • 11.03 и 12.03.2017
  • 29.04 и 30.04.2017

Хомотоксикологията, едно от алтернативните направления в медицината, представлява синтез между съвременните достижения на медицината и хомеопатичния подход при лечението на болните. Това е метод, който логически и практически продължава и развива принципите на холистичната медицина, като използва комплексния подход за лечениего на човека като единна биологична система.

Основоположник на течението и методите на хомотоксикологията като комплексна терапия е немският лекар и учен Ханс-Хайнрих Рекевег. Според неговата теория организмът на човека е отворена и стремяща се към равновесие биологична система. Но както и при всяка друга динамична система равновесието може да бъде нарушено – например за биологичната система факторите, които нарушават стабилността, съгласно теорията на хомотоксикологията, са ендогенните и екзогенните токсини (хомотоксини).

Тези химични вещества, различни по произход, постъпили в организма отвън или получени в хода на обмяната на веществата, предизвикват съответни защитни реакции на биологичната система, което се проявява, според Рекевег под формата на симптоми на заболяване.   Затова определението за заболяване, дадено от основоположника на метода и прието в хомотоксикологията е: „Болестта представлява комплекс от целесъобразни защитни процеси в организма, а също така и проява на опитите да се компенсира  интоксикацията“.

Терминът хомотоксикология се състои от три думи : „Хомо”  –човек, „Токсико” -токсини или отрова;„Лого” от гръцката ‘logos’-наука, учение.

Може да  се даде определение на хомотоксикологията като наука за изучаване влиянието на токсичните вещества върху човека.

Хомотоксикологията изучава по какъв начин наличието на хомотоксини влияе върху функциите на клетката и като следствие върху функциите на целия човешкия организъм. Реакцията на защитния механизъм по отношение на хомотоксина определя клиничното състояние в което се намира пациентът. Симптомите са изява на стемежа на организма да се избави от токсините. Програмата е много интересна, включва конкретни практически съвети за работа и приготвяне на хомотоксикологичните препарати при различна патология (Гуна, Хеел, Алфа Омега и др.)

Водещ:   Д-р Г. Макавеев е завършил медицина в Русия през 1990 год. след което специализира хомотоксикология отново в Русия и допълва знанията си с остеопатия, която завършва в Германия. Дълго време е живял и практикувал в Германия, Швейцария. В момента практикува в Европа и България. Има успешна кариера с изключително добри резултати.

Курсът се провежда в София.

Състои от 2-ва семинара по два дена:

  • Март – 11 и 12.03.2017
  • Април – 29 и 30.04.2017

Плащането е с отстъпка 400 лв ( за целия курс) до 06.03. 2017г.

След 06.03.2017 цената е 480 лв.

За контакти и информация :