Ключови хранителни елементи при водораслите Aqua Source

Здравни твърдения, одобрени от ЕОБХ:
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) потвърди ползите за здравето от AquaSource водораслите въз основа на документираните му нутриционистични профили – изискванията за хранителните качества, на които трябва да отговарят храните, за да удовлетворяват хранителните нужди и да бъдат полезни за здравето. Една от ключовите цели на този Регламент е да гарантира, че всяко твърдение върху етикета на всяка храна в ЕС е ясно и недвусмислено научно потвърдено.

Ето някои ключови хранителни елементи и ползи от AquaSource водораслите:
• Витамин В12 спомага за увеличаване на енергията и за намаляване на чувството за отпадналост; подпомага здравето на храносмилателната система; подкрепя нервната система и нормалната когнитивна функция.
• Витамин В5 подпомага метаболизма; спомага за поддържане на здрава кожа; подкрепя нервната система, за да подпомогне за справяне със стреса в съвременния начин на живот.
• Витамин С спомага за намаляване на чувството за отпадналост, а също и допринася за по-добра когнитивна функция; от съществено значение за имунната система; необходим и за образуването на колаген – основен структурен протеин в съединителната тъкан.
• Витамин Е допринася за предпазване на клетките от оксидативен стрес.
Желязо – важно за образуването на хемоглобин. Допринася за по-добра когнитивна функция и за намаляване на чувството за отпадналост и умора.

AquaSource водораслите осигуряват значително количество от споменатите по-горе минерали и витамини в 100% натурална, бионалична форма. Това дава основание за одобрение от ЕОБХ на твърденията за висока хранителна стойност на AquaSource водораслите и щадящия производствен метод, свеждащ до минимум загубата й.

AquaSource водораслите се събират и обработват така, че пристигат живи и свежи на мястото за сушене. Следва процесът на сушене, който е необходим, за да може тази Суперхрана да бъде обработена и пусната в продажба. Но запазването на хранителната стойност на всяка растителна храна е огромно предизвикателство, като най-важно е свеждането до минимум на вредата от излагането на висока температура и влиянието на кислорода (окисляване). Влошаването на нутриционистичния профил расте пропорционално с времето на излагане на водораслите на въздействието на тези два фактора.
BioActive Dehydration® решава този проблем, тъй като позволява сушенето да бъде извършено при много по-ниска температура и за много по-кратко време. Както е илюстрирано на Фигура 1, при процеса на BioActive Dehydration® температурата, на която се излага продуктът, никога не превишава 41ºС и превишава човешката телесна температура (37ºС) за по-малко от 2 минути. Ако сравните този метод с други техники като традиционното сушене чрез пулверизация и Window Refractance Drying, ще установите, че при тях температурата е много по-висока, а продължителността – много по-голяма, което увеличава риска от понижаване на хранителната стойност.