Хомеопатичен преглед

Хомеопатичния преглед, известен още като хомеопатично интервю е с продължителност 60-90 минути. Изучава се конкретната причината за посещението, търсят се обстоятелствата и причините довели до това. Това изисква подробна информация и съдействие от страна на пациента. При необходимост се назначават допълнителни клинични изследвания и консултация с тесен специалист.

Хомеопатия или Homeopathy ( от гръцки: homoeos= подобен + pathos= страдание) е медицинска научна система базираща се на природния закон за лечение „similia similibus curentur” , което означава „подобното се лекува с подобно”. В основата си тя се базира на принципите на холистичното лечение, индивидуализираната терапия и минималните дози, както и на наличието на индивидуална ‘жизнена сила’, при разстройство на която се появяват болестите. Тези неразположения се появяват под формата на различни признаци и симптоми. Целта на лекаря хомеопат е да възстанови баланса на ‘жизнената сила’, за да постигне бързо и нежно излекуване. Поради тази причина хомеопатията често е наречена „нежната медицина”.

Цена на консултацията 120 лева. Продължителност 60-90 мин.

Проследяване след консултация – 90 лева. Продължитлност 40-50 мин.

В цената е включена безплатна консултация по телефона до 14 дена след прием на лекарство.

Подробна информация

 

 

Моля, споделете с ваши приятели: