Класическа хомеопатия

Хомеопатия или Homeopathy ( от гръцки: homoeos= подобен + pathos= страдание) е медицинска научна система базираща се на природния закон за лечение „similia similibus curentur” , което означава „подобното се лекува с подобно”. В основата си тя се базира на принципите на холистичното лечение, индивидуализираната терапия и минималните дози, както и на наличието на индивидуална ‘жизнена сила’, при разстройство на която се появяват болестите.

Тези неразположения се появяват под формата на различни признаци и симптоми. Целта на лекаря хомеопат е да възстанови баланса на ‘жизнената сила’ ,за да постигне бързо и нежно излекуване. Поради тази причина хомеопатията често е наречена „нежната медицина”.

Подробна информация