Биорезонансна диагностика

Биорезонсната диагностика в съвременните условия е част от ново направление в медицината известно като информационна медицина.

„Всичко тече, всичко се променя“ е казал Хераклит  и  „не можем два пъти да влезем в една река“ – някъде от интернет мрежата.

Самият живот означава постоянна промяна.

Биорезонанс  – означава да се започне комуникация с живота, да се отрази живота.Биорезонансна диагностика

Ако организмът  загуби способността си за саморегулиция това обикновено води до някаква болест: инфекции, хронични заболявания, болки и по-тежки проблеми. 

Иновационното при биорезонанасната или квантова диагностика е съчетанието  и обединяването на знанията на древната китайска медицина с възможностите на съвременните цифрови технологии.

Разработени са специализирани софтуерни  програми за обработка на  информацията, която се показва на екрана по определен начин и така отразява начина на информационна обмяна на дадения  орган (тъкани , клетки) със средата. По този начин се проследява действието на хомеопатичните лекарства, билките, хранителните добавки, както и ефективността на всяко друго лечение.

ОСНОВНИТЕ ФАКТИ ВЪРХУ, КОИТО СЕ БАЗИРА БИОРЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА:

 • Всеки орган или система в човека извършва колебливи движения (така се прави  ЕКГ на сърцето). Това са отдавна известни факти, на базата на което са създадени диагностични и терапевтични системи в медицината. Вътре във всяка клетка протичат различни химични реакции – усвояват се вещества, отделя се енергия, движат се метални йони и всичко това се осъществява посредством електрически импулси, които образуват около клетката електромагнитно поле с определена честота.
 • При това честотата и силата на това електромагнитно поле се променя от типа клетка и нейното енергийно състояние.
 • Именно това поле се нарича аура или биополе около човек. То съществува в много голям диапазон на честотите от единици херца до стотици гигахерца.
 • Електропунктурната диагностика по метода на д-р Рейнхард Фол се базира на факта, че отклоненията във функциите на вътрешните органи се отразяват върху електрическите параметри на биологично активните точки. Осъществява се чрез измервания на електрически параметри в тези точки.

Методиката на немския учен д-р Фол е открита през 50-те години на миналия век. Според нея, енерго-информационните параметри на организма, по определен и еднозначен начин характеризират състоянието му както в цялост, така и на отделни органи, системи и връзките между тях. Чрез измерване електрически параметри в определени акупунктурни точки по повърхноста на ръцете и краката, може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания. Чрез “феномена на пад” и формата на движение на графиката при измерването, може да се установят хронични процеси, ниво на токсимия, процес на дегенерация на органа и налични възпаления.

Медицината претърпя голямо развити в диагностиката през последните години, но с традиционните диагностични методи патологичните процеси се диагностицират, когато вече има изменение на органично ниво.

Ценното на биорезонансната диагностика е, чепозволява да бъдат фиксирани измененията на ранен стадий, когато болестта се явява във вид на енергиен отпечатък върху биополето на тялото, още преди в органите да са настъпили морфологични изменения, което вече е клиничната изява на болестта.

Диагностиката на функционалното състояние на организма е първата и много важна стъпка по пътя на решаването на определен здравословен проблем.

ТОЗИ МЕТОД ПОЗВОЛЯВА ДИАГНОСТИКАТА НА :

 • вируси, бактерии, гъбична флора, паразити, витамини, микроелементи и др.
 • може да се отчете ефективността върху организма на всяка до сега известна на човечеството терапия, препарати,хомеопатия, Бахова терапия, добавки, накити
 • дава точна информация за състоянието на седемте ни енергийни центъра /чакрите/, аурата, връзката и с чакрите, психоемоционалното състояние,
 • органите и системите в човешкия организъм, степен на риска всяка отделна система/кръвоносна, дихателна, пикочо-полова, нервна, ендокринна, храносмилателна, опорно-двигателен апарат, състояние на гръбначен стълб, имунна, слух и зрение/, алергичен фон
 • хранителен навигатор/здравословно хранене и диета/
 • вероятни диагнози и прогноза, устойчивост към увреждащи фактори от външната среда, състояние на вегетативна нервна система
 • алкално-киселинен баланс на организма

Дава бърза и нагледна оценка на общото състояние на здравето на човек с информация за отделни органи и системи, като се отчитат не само процесите, протичащи вътре в организма, но и неговото взаимодействие с обкръжаващата го среда. Това дава добра възможност навреме да се предприемат превантивни мерки и да бъде прекъснато развитието на заболяването.

Едновременно с това е възможно да се намали риска от погрешна диагноза, да се изключат много допълнителни изследвания, да се спестят време и пари. Възможността да оцениш ефективността от назначената хомеопатична и др. терапия прави тази диагностика един изключително ценен инструмент, като се има предвид замърсяването на околната среда и многото други потискащи фактори, на които е подложен съвременния човек.

Изследването се извършва от лекар сертифициран за провеждане на биорезонансна диагностика. Необходимо е предварително записване.

Цена:

Консултация с изследване- 150 лв.  ( 60 мин.).

Проследяване след терапия – 120 лв ( 45 мин.)