Аурикулотерапия за отслабване

Иглотерапия, отслабване и още нещо! Въздействие върху цялото тяло!

Ухото на човек е холограма, малък образ на цялото тяло!

Върху ушната мида има много биоактивни точки, чрез които може да се лекува целия организъм. Сведения за такъв вид лечение са намерени още в древен Египет, Персия, Китай и Арабския свят. Най-голям принос за съвременната аурикулотерапия има френският лекар Пол Нужие през 60-те години на миналия век. Той разработва известния модел на човешки ембрион върху ухото и създава детайлна карта на всички части и органи на тялото, проектирани на ушната раковина.

Надежден, ефективен и лесен начин за отслабване аурикулотерапията се е постарала да даде решение за това. Но не само !

Аурикулотерапия за отслабване

Изглежда още от древността в китайската медицина се е търсил вариант за въздействие върху апетита с помощта на иглотерапия. Първоначално лечителите са търсили точки за възстановяване на нарушената обмяна и подобряване функцията на стомашно-чревния тракт, а намаляването на теглото се е добавило като добър ефект, бонус от лечението.

Всички диети и системи за отслабване ограничават количеството приемана храна. Друг начин да се отслабне няма, ако не говорим за оперативна корекция.

Затова въздействието на точките, отговарящи за апетита, помагат да се намали, и така, да се нормализира количеството на приеманата храна.

Между многото точки на ушната мида, има точки за въздействие върху чувството за глад и за намаляване на апетита. Знае се, че при проблеми с обмяната, чувството за глад не може да се контролира и се подават фалшиви сигнали към главния мозък. Тук се намесва аурикулотерапията. С действието си върху центъра на глада, помага да се нормализират пристъпите на вълчи глад.

Аурикулотерапия за отслабване

Аурикулотерапията има добра поносимост и висока ефективност, както като самостоятелен терапевтичен подход, така и в съчетание с други холистични методи. Може да се прави в кабинета, но най-добър ефект има поставянето на микроиглички за няколко дена, с които човек води нормален начин на живот. Предимството е, че се повлиява цялото тяло, не само конкретния повод за консултация.

 

 

Д-р Весела Балтова прилага цялостен подход според случая, като се включва хранителен режим насочен срещу проблема довел до напълняване, разглежда се заболяването, ако има такова и се дават допълнителни съвета как може човек да преодолее подобно състояния. За д-р Балтова

 

С проф. Зоя Горанова- един от любимите учители и ветераните в прилагането на акупунктурата в България.

Аурикулотерапия за отслабване                      Аурикулотерапия за отслабване