Изкуството хомеопатия

Хомеопатията, нежната медицина на новото време, лекува  тялото и душата.

Използват се индивидуалният избор на лечение, най-малката доза и се търси най- подобното.

Първият закон на хомеопатията  е Similia similibus curеntur.