Електро-акупунктура по метода на Фол (ЕАФ)

Методът Електро-акупунктура по Фол е създаден от д-р Reinold Voll, немски учен /1909-1988/. 

Електро-акупунктура по метода на Фол (ЕАФ)

Фол e установил, че:

  • Съпротивлението на кожата в акупунктурните точки, според китайската медицина, е двадесет пъти по- ниско отколкото в  другите точки на кожата;
  • Акупуктурните точки могат да имат съпротивление, различно от нормалното при заболяване на човека;
  • При поставяне на лекарствен продукт с подходящи вибрации в контакт с тялото, ненормалният сигнал от акупунктурната точка се връща към нормалното състояние. Така се установява подходящото за дадения човек лекарство.

На кратко:

Методът Електро – акупунктура по Фол /ЕАФ/  се осъществява с електронен апарат.

ЕАФ дава възможност за:

  • Диагностика на здравословното състояние на органите и системите на човека;
  • Откриване на патогените /паразити, бактерии, вируси или гъбички /фунги/, причинили болестното състояние на принципа на биорезонанса;
  • Намиране на най-подходящото хомеопатично  или друго лекарствено средство, което възстановява биологичното равновесие на организма, т.е. което възстановява здравето на болния човек.
  • Тестване на храни и определяне на хранителния режим на пациента.

Изследването се извършва от лекар сертифициран за провеждане на биорезонансна диагностика.

Необходимо е предварително записване на час.

Цена на изследването 120 лв.